Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (74.3%)
Nie (21.7%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Wifi pre Teba

06.04.2020

 

 
 

 

 Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V204

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Malé Ripňany, Malé Ripňany 87, 956 07 Malé Ripňany

Miesto realizácie: Obec Malé Ripňany

Výška nenávratného finančného príspevku: 12 825 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 9 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

1.Stĺp existujúci (48.4781556808018 ; 17.9855538904667)

2. Materská škola (48.476723440323 ; 17.9886303842068)

3. Stĺp existujúci (48.4771286235667 ; 17.9856283217668)

4. Bytový dom (48.4767047702546 ; 17.9906943440437)

5. Kultúrny dom (48.4763086964708 ; 17.9864095151424)

6. Bytový dom (48.4768848027705 ; 17.9840505123138

7. Kultúrny dom 2 (48.4762500186102 ; 17.9860326647759)

8. Bytový dom 2 (48.4767105490861 ; 17.9899218678474)

9. Ihrisko (48.4777516170518 ; 17.9858382046223)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 11.10.2019.

 

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  nájdete na  www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022

Wifi pre Teba

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ 2. KOLO

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ový článok

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

< 1 2 3 >