Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (74.3%)
Nie (21.7%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022

03.05.2021

   Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch

20.mája a 21.mája 2021 (t. j. štvrtok, piatok) v čase od 9.30 hod. do 15.00 hod.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy sa uskutoční bez prítomnosti detí.

Žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa , kde sa uvedie aj údaj o povinnom očkovaní, odovzdáte osobne v materskej škole, poštou na adres MŠ Malé Ripňany č.44, alebo preskenovanú môžete poslať na mailovú adresu školy skolkamripnany@gmail.com.

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia

do 15.júna 2021.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( podľa miesta trvalého bydliska do spádovej MŠ )

Žiadosť k zápisu do MŠ  si môžete prevziať osobne v materskej škole alebo si ju môžete stiahnuť na fcb stránka MŠ Malé Ripňany, alebo na stránke obce Malé Ripňany   http://www.maleripnany.ocu.sk/sk/-dokumenty 

Zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022

Wifi pre Teba

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ 2. KOLO

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ový článok

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

< 1 2 3 >