Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (74.3%)
Nie (21.7%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Cirkev

Kostol

Klasicistická kaplnka zasvätená sv. Antonovi Paduánskemu, postavená v roku 1800, bola postavená z nepálenej tehly. Múry vlhli a omietka opadávala, v roku 1990 bola zrekonštruovaná – okrem apsidy loď kostola bola prakticky zbúraná a postavená nanovo, ale zväčšená len o obvodové múry, pretože pôdorysné možnosti na pozemku neumožňovali väčšie rozšírenie. Z dôvodu zväčšenia kapacity sa kaplnka dostavala do dnešnej podoby kostola.

V obci sa nachádza Dom smútku a zvonica na cintoríne v časti Nežatice – pri hlavnej ceste III. triedy. Je to stavba zo 60-tych rokov 20. storočia.

V časti Malé Ripňany sa nachádza Dom smútku na cintoríne, je to novostavba z roku 1998. Na cintoríne sa nachádza aj hrobka rodiny Binger, v klasicistickom štýle. V katastri obce sú náhrobné kaplnkykríže v chotári a na okraji cintorína.

kostol2 hrobka zvonica

Pomník padlých

pomnik

Dom smútku

dom_smutku
Zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022

Wifi pre Teba

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ 2. KOLO

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ový článok

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

< 1 2 3 >