Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (74.3%)
Nie (21.7%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.matiasovce.ocu.sk spravuje Obec Malé Ripňany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany

IČO: 00310743

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Región: Tribečsko-Inovecký
Počet obyvateľov: 539
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1390

Všeobecné informácie: mripnany@gmail.com
Podateľňa: mripnany@gmail.com
Starosta Mgr. Pavol Gubáň: pavolguban@zoznam.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: mripnany@gmail.com

Sekretariát:

+421 38 538 72 79

Mobil:
0905 608 720 , Email:  mripnany@gmail.com

Kompetencie:

Obec Malé Ripňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Malé Ripňany je zriadený na Mestskom úrade v Topoľčanoch.

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 13:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 16:30
13:00 - 15:30
 

aktualizované 14.3.2012

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

Zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022

Wifi pre Teba

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ 2. KOLO

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ový článok

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

< 1 2 3 >