Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (72%)
Nie (22%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúra

V roku 1800 bola postavená klasicistická kaplnka zasvätená sv. Antonovi Paduánskemu, klasicistický Mariánsky stĺp z roku 1820 s neskorobarokovou sochou Panny Márie z 18. storočia. Tieto objekty môže obec zaradiť do evidencie pamätihodností obce.

Na kultúrne podujatia sa v 70 – tych rokoch 20. storočia postavil v obci kultúrny dom s obecným úradom. V súčasnosti sa v kultúrnom dome príležitostne uskutoční tanečná zábava, organizujú sa príležitostné výstavy.

OZNAM O DRŽANÍ PSOV

Zoznam kandidátov na starostu obce - Voľby 2018

Zoznam kandidátov na poslancov - Voľby 2018

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

< 1 2 >