Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (72.9%)
Nie (21.5%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Súčasnosť

Kultúrny dom

Obec leží v západnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na strednom toku Radošinky pri sútoku s Hlavinkou.

Malé Ripňany sú významná archeologická lokalita. V intraviláne obce sú evidované nálezy z obdobia praveku, stredoveku a novoveku.

Najvýznamnejšie polohy sú Od Obsolovského, Za Kolárom, Severný okraj obce, Balažiková roľa a cesta medzi Malými Ripňanmi a Biskupovou.

2.reprezentačný ples občanov,rodákov a priateľov obce Malé Ripňany

OZNAM O DRŽANÍ PSOV