Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (74.3%)
Nie (21.7%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Dexia
  Dodatok č.9
 2. ÚPSVaR Topoľčany
  Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50i
 3. Wood-les
  Predaj topoľového dreva
 4. ÚPSVaR Topoľčany
  Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j + dodatok č. 1
 5. ÚPSVaR Topoľčany
  Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j
 6. Skládka odpadu
 7. Marius Pedersen
  Cenník k zmluve pre nakladanie s odpadmi
 8. PKF - Komunálna poisťovňa
  Poistenie majetku obce
 9. ZSE Distribúcia
  č.121191127
 10. ZSE Energia
  č. 9406050299
 11. ZSE Distribúcia
  č. 1122300003-VB
 12. Mesto Topoľčany
  Spoločný stavebný úrad
 13. ZSE Energia
  č. 140289793
 14. ZSE Energia
  č. 140289794
 15. ZSE Energia
  č. 140289795
 16. ZSE Energia
  č. 140289796
 17. ZSE Energia
  č. 140289797
 18. ZSE Distribúcia
  č. 12/223/L13:0801:11:0006/VB
 19. Územný plán - zmeny a doplnky č.1
  Zmluva o dielo č. 02/2012
 20. Rím.-kat. cirkev far. V. Ripňany
  Kúpna zm. a zm. o vec. bremene
 21. Sky Group Slovakia, s.r.o.
  Zámenná zmluva
 22. Rozšírenie kamerového sistému
  r.2013 CZ CZ
 23. Elektronické zvony
  Kúpna zmluva č.PO0003786
 24. Západoslovenská distribučná, a.s.
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 25. Západoslovenská distribučná, a.s.
  Zm. o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 26. SPP distribúcia, a.s.
  ZoÚaO-101/2014/RCS
 27. SPP distribúcia, a.s.
  Nájom plynárenskeho zariadenia NZ 101/2014/RCS
 28. SPP distribúcia, a.s.
  Nájom plynárenskeho zariadenia NZ 02/2014/RCS
 29. Obecné siete zmluva o dielo
  Kamerový systém Malé Ripňany v rámci projektu obnova a rozvoj obcí
 30. Zmluva o dodávke plynu pre odberatelov kategórie Malé podnikanie a organízácie ( maloodber)
 31. Zmluva o zriadení vecného bremena
  Zmluva o zriadení vecného bremena
 32. Dodatok č.2 k zmluve o nájme zo dňa 7.1.2014
  Dodatok č.2 k zmluve o nájme zo dňa 7.1.2014
 33. Kúpna zmluva - ihrisko
  Kúpna zmluva - ihrisko
 34. Zmluva s ENVI-PAK a.s.
  Zmluva s ENVI-PAK a.s.
 35. Zmluva o zriadení vecných bremien
  Západoslovenská distribučná a.s
 36. Kúpna zmluva
  Západoslovenská distribučná a.s
 37. Zmluva o prevádzkovaní
 38. Zmluva o bežnom účte
 39. Zámenná zmluva
 40. Zmluva o bežnom účte - byty 1
 41. Zmluva o bežnom účte - byty 2
 42. Zmluva o bežnom účte - byty 3
 43. Zmluva o bežnom účte - byty 4
 44. Zmluva o odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
 45. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
 46. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Malé Ripňany v roku 2017
 47. Zmluva na dodanie tovaru - Zhodnocovanie biologicky rozložitelných odpadov
  Zhodnocovanie biologicky rozložitelných odpadov
 48. Mandátna zmluva
 49. Zmluva o úvere
 50. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
 51. Zmluva o dielo
 52. Zmluva o nájme nebytových priestorov
 53. Zmluva za služby wifi
 54. Zmluva Wifi pre teba
 55. Wifi pre Teba
 56. Zmluva o poskytovaní služieb č.127_MSD_Malé_Ripňany
 57. Kúpna zmluva
 58. Zámenná zmluva
 59. Kúpna zmluva
 60. Zámenná zmluva Zmluva o zriadení predkupného práva
Zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022

Wifi pre Teba

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ 2. KOLO

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ový článok

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

< 1 2 3 >