Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (72.9%)
Nie (21.5%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Dexia
  Dodatok č.9
 2. ÚPSVaR Topoľčany
  Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50i
 3. Wood-les
  Predaj topoľového dreva
 4. ÚPSVaR Topoľčany
  Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j + dodatok č. 1
 5. ÚPSVaR Topoľčany
  Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j
 6. Skládka odpadu
 7. Marius Pedersen
  Cenník k zmluve pre nakladanie s odpadmi
 8. PKF - Komunálna poisťovňa
  Poistenie majetku obce
 9. ZSE Distribúcia
  č.121191127
 10. ZSE Energia
  č. 9406050299
 11. ZSE Distribúcia
  č. 1122300003-VB
 12. Mesto Topoľčany
  Spoločný stavebný úrad
 13. ZSE Energia
  č. 140289793
 14. ZSE Energia
  č. 140289794
 15. ZSE Energia
  č. 140289795
 16. ZSE Energia
  č. 140289796
 17. ZSE Energia
  č. 140289797
 18. ZSE Distribúcia
  č. 12/223/L13:0801:11:0006/VB
 19. Územný plán - zmeny a doplnky č.1
  Zmluva o dielo č. 02/2012
 20. Rím.-kat. cirkev far. V. Ripňany
  Kúpna zm. a zm. o vec. bremene
 21. Sky Group Slovakia, s.r.o.
  Zámenná zmluva
 22. Rozšírenie kamerového sistému
  r.2013 CZ CZ
 23. Elektronické zvony
  Kúpna zmluva č.PO0003786
 24. Západoslovenská distribučná, a.s.
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 25. Západoslovenská distribučná, a.s.
  Zm. o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 26. SPP distribúcia, a.s.
  ZoÚaO-101/2014/RCS
 27. SPP distribúcia, a.s.
  Nájom plynárenskeho zariadenia NZ 101/2014/RCS
 28. SPP distribúcia, a.s.
  Nájom plynárenskeho zariadenia NZ 02/2014/RCS
 29. Obecné siete zmluva o dielo
  Kamerový systém Malé Ripňany v rámci projektu obnova a rozvoj obcí
 30. Zmluva o dodávke plynu pre odberatelov kategórie Malé podnikanie a organízácie ( maloodber)
 31. Zmluva o zriadení vecného bremena
  Zmluva o zriadení vecného bremena
 32. Dodatok č.2 k zmluve o nájme zo dňa 7.1.2014
  Dodatok č.2 k zmluve o nájme zo dňa 7.1.2014
 33. Kúpna zmluva - ihrisko
  Kúpna zmluva - ihrisko
 34. Zmluva s ENVI-PAK a.s.
  Zmluva s ENVI-PAK a.s.
 35. Zmluva o zriadení vecných bremien
  Západoslovenská distribučná a.s
 36. Kúpna zmluva
  Západoslovenská distribučná a.s
 37. Zmluva o prevádzkovaní
 38. Zmluva o bežnom účte
 39. Zámenná zmluva
 40. Zmluva o bežnom účte - byty 1
 41. Zmluva o bežnom účte - byty 2
 42. Zmluva o bežnom účte - byty 3
 43. Zmluva o bežnom účte - byty 4
 44. Zmluva o odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
 45. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
 46. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Malé Ripňany v roku 2017
 47. Zmluva na dodanie tovaru - Zhodnocovanie biologicky rozložitelných odpadov
  Zhodnocovanie biologicky rozložitelných odpadov
 48. Mandátna zmluva
2.reprezentačný ples občanov,rodákov a priateľov obce Malé Ripňany

OZNAM O DRŽANÍ PSOV